Velkommen

Lad os se det i øjnene. Der er ingen visioner i dansk politik.

Lav skat eller offentlige investeringer er ikke nytænkning, og det løser ikke Danmarks problemer.

Vi har modet og visionerne, som de andre mangler, men vi ingen penge til annoncer. Vi har kun denne hjemmeside, så vi har brug for, at du spreder ordet.

Du behøver ikke være enig med os i alt og du behøver ikke stemme på os til et valg. Vi er opstået i frustration, men vi er ikke et protestparti. Vi har et fuldt politisk program og er mere end klar til at tage ansvar og ruske op i vanetænkningen i dansk politik.

Indtil videre er formålet med denne side at præsentere ideer og tanker og give mulighed for at argumenterer for og imod. Om der på et tidspunkt er ressourcer til at gå videre med projektet, afhænger af opbakning og mange andre aspekter.

Tak for din interesse.

Nicolas Kristoffersen

- - - - -

Spørgsmål og svar:

? Tilhører partiet rød blok eller blå blok?
! Ingen af dem. En af de nyskabende elementer er, at vi kombinerer liberal og social politik på en ny måde. Vi har de liberales frihedsidealer, men de socialistiskes lighedsidealer. Læs mere om om frihed og menneskesyn i menuen til venstre.

? Er partiet et grønt parti?
! Ja, men ikke i traditionel forstand. Miljøet er i vores politik tænkt ind som en grundlæggende del af den økonomiske model. Vi er ikke et enkeltsagsparti og vi vil ikke støtte miljøtiltag direkte. Miljøet får til gengæld en helt central rolle, da der kommer så mange afgifter på brug af ressourcer, at miljøet vil blive den helt store vinder. Læs mere under forurening og økonomi i menuen til venstre.

? Er de ikke et underligt partinavn og lyder det ikke italiensk?
! Basoreli er en forkortelse for balanceret social ressourceliberalisme.Yderliger er det sidste "reli" også en forkortelse for respekt for livet. Læs mere under Basoreli i menuen til venstre.

? Hvad adskiller partiet fra de øvrige partier?
! Afgørende forskelle fra øvrige nuværende danske folketingspartier er blandt andet: Massive miljøafgifter i stedet for personskatter, borgerløn og forbud mod våben, tobak og staters væbnede angreb. Læs mere under afgifter, økonomi, skat i menuen til venstre.

? Hvad er partiets menneskesyn?
! Som udgangspunkt hylder Basoreli den personlige frihed, men fortolker den på afgørende felter anderledes en de fleste liberale partier. Begrænsningerne i den enkeltes frihed ligger i hensyntagen til miljøet og til andre menneskers frihed til at leve et trygt og sundt liv nu og i fremtiden. Da menneskets tryghed i høj grad anses afhængig af et sikkerhedsnet for ikke blot mennesket selv, men også for andre mennesker, er den socialistiske dimension vigtig for vores forståelse af frihed.

? Er partiets politik realistisk?
! Partiet betegner sin politik som visionær, men ikke utopisk. Partiet er et helt igennem realpolitisk parti med fuldt partiprogram og udgangspunkt i den konkrete situation. Partiet vil forfølge sine visioner, men erkender at forandringer tager tid. Men måske undertrykkes nødvendige fremskridt primært af vanetænkning og frygt for at indføre reelle forandringer. Partiet forkaster denne frygt og tror på, at det er muligt at ændre verden. Læs mere om vision i menuen til venstre.

? Hvordan er partiet organiseret?
! Partiet er åbent og topstyret på samme tid. Alle kan bidrage, alle kan diskutere. Med udgangspunkt i diskussioner og argumenter, fastlægges partiets politik indtil videre af partiets leder, og partiet er på den måde topstyret. Alle er dog til enhver tid velkomne til at kopiere hele partiets tankesæt og lave et identisk parti med et andet navn og de ændringer, der findes nødvendige. Målet for partiet er ikke magt, men at forandre Danmark og verden til det bedre. Hvis nogen således ønsker at overtage hele eller dele af partiets tankesæt ses dette som en skridt i den rigtige retning. Sammen bliver vi forhåbentligt klogere og finder ud af, hvad der er det rigtige at gøre for Danmark, for verden og for fremtiden. Læs mere om vision og rettigheder i menuen til venstre.